vlasta logo vlasta logo

Tabgha

English

Související odkazy jinam

Tabgha - oblast ležící na severozápadním břehu jezera Galilejského. Patří k nejvýznamnějším křesťanským lokalitám v Galileji. Nalezneme zde "kostel Rozmnožení chlebů a ryb" z 80. let 20. století. Kostel stojí na místě bývalé byzantské baziliky z 5. století. Nacházejí se zde fragmenty mozaik. Původní kostel byl postaven na místě, kde údajně Hospodin nasytil pět tisíc lidí pěti bochníky chleba a dvěma rybami.

Kostel Primátu - stojí na břehu jezera. Františkánská svatyně z tmavého čediče připomíná místo, kde se po vzkříšení Ježíš zjevil apoštolům. Na břehu jezera před kostelem leží kameny ve tvaru srdce, na kterých údajně apoštolové seděli.

Kafarnaum - leží na břehu Galilejského jezera. Bylo významným římským městem a jedním z ohnisek Ježíšova učení v Galileji. Pocházelo odtud několik Kristových učedníků. Na místě předpokládaného domu Šimona Petra vznikl nový kostel. V okolí jsou další vykopávky např. pozůstatky synagogy ze 4. století.

Tiberias - leží na západním břehu Galilejského jezera a největším městem oblasti jezera. Můžete navštívit také zdejší lázně s léčivými horkými prameny. Město v leží v nadmořské výšce 200 metrů pod úrovní moře.

TOPlist
Autor | Site Map | ©1996-2024 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Duben 2018 | Doporučení Nahoru