vlasta logo vlasta logo

Ankor Thom

English

Související odkazy jinam

Opevněné město Ankor Thom bylo vybudováno největším z angkorských králů - Jayavarman VII (1181-1201). Ten se dostal k moci ve věku 60 let. Město je obehnáno zdí 8m vysokou a v obvodu dlouhou 12km. Vně je dále vybudován 100m široký vodní příkop jenž byl údajně obýván krokodýly.

Město má pět monumentálních bran. Po jedné na jih, západ, sever a dvě ve východní zdi. Každá z bran je ozdobena 20m vysokou věží s hlavou jenž má tvář na každou světovou stranu. Tato hlava představuje bodhisattva Avalokiteshvara. Na každém mostě přes vodní příkop je zábradlí tvořené sochy. Na jedné straně je 54 soch představující bohy a na druhé straně je 54 soch představujících démony. Tento motiv pochází z příběhu o Churning of the Ocean of Milk jenž je zaznamenán v podobě reliéfu v crhámu Angkor Wat. V centru města jsou nejdůležitější objekty jako Bayon, Baphuon, Královská ohrada, Phimranakas a Sloní terasa.

Přímo ve městě žili vládci, kněží a úředníci. Ostatní obyvatelé žili vně města podél východní a západní vodní nádrže a podél Siem Reap River až k velkému jezeru. V centru města byl Velký palác jenž byl cestami propojen ke všem ostatním objektům. Západní okraj obřího náměstí byl ohraničen na 400 metrů dlouhou teraous jenž díky ozdobě v podobě slonů, lvů a mužských duchů dostala jméno Sloní terasa. Na opačném okraji bylo celkem 12 věžíTowers of Cord Dancers jenž byly pravděpodobně domovem soch či linga.

TOPlist
Autor | Site Map | ©1996-2024 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Listopad 2002 | Doporučení Nahoru