vlasta logo vlasta logo

Ta Prohm

English

Související odkazy jinam

Ta Phrom je velmi velký Buddhistický chrám postaven kolem roku 1186 za vlády Jayavarman VII a věnován jeho matce. Kdysi zde sloužilo na 18 vyšších a 2 500 nižších kněží. Dále zde bylo na 2 700 úředníků a 615 tanečníků. Celkem zde žilo na 12 000 lidí.

Ta Prohm je chrám věží, úzkých uliček a malinkých nádvoří. Mnohé z uliček jsou zataraseny rozvalinami, reliéfy na stěnách jsou porostlé mechy a lišejníky. Stromy jenž objímají tento chrám ve své náruči jsou mnohdy stovky let staré.

Tento chrám je mnoha návštěvníky považován za nejkrásnější. Důvodem tomu je fakt, že tento chrám se z velké části ponechal v objetí džungle. Skrze rozbořené zdi, na stropech a po stěnách se plazí kořeny mohutných stromů, jenž postupně svírají a svojí tíhou ničí jednotlivé části tohoto chrámu.

Jakmile byl opuštěn, újmula se zde postupně vlády příroda. Obklopující prales postupně pohltil celý chrám. Jednotlivé zdi, stropy se pod tíhou rostoucích stromů prolamovaly a hroutily. Francouzští restaurátoři se rozhodli ponechat tento chrám v náruči přírodních velikánů a pozorovat jeho další vývoj.

TOPlist
Autor | Site Map | ©1996-2024 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Listopad 2002 | Doporučení Nahoru