vlasta logo vlasta logo

Angkor Wat - Pyramid

English

Související odkazy jinam

Khmérské chrámy byly budovány jako pozemský domov pro Bohy a jejich sochy. Dále byly symbolem "síly" králů.

Dalším účel byl v Hinduistické mytologii. Kontinent Jambudvipa je centrem Světa. Je obklopen šesti kruhy pohoří a sedmi kruhy moří jež jsou všechna obehnána vysokou kamennou zdí. V samotném středu je magiská hora Hora Meru s pěti vrcholy. Ta je domovem Bohů.

Angkor Wat byl vytvořen pro reprezentaci tohoto domova bohů. Nejefektivnější způsobem ztvárnění domova bohů byla forma pyramidy. Věže představují vrcholky hory a vodní příkop představuje moře.

TOPlist
Autor | Site Map | ©1996-2021 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Listopad 2002 | Doporučení Nahoru