vlasta logo vlasta logo
English

Související odkazy jinam

Maui je jméno "poloboha" jenž vyzdvihl havajské ostrovy ze dna oceánu. Legenda také praví, že Maui chytil Slunce a vyžádal si slib dlouhých slunečných dní pro obyvatele a návštěvníky ostrova.

Současný ostrov s přesdívkou "Údolní ostrov" vznikl spojením původně dvou samostatných sopečných ostrovů. Ostrovy spojily opakované proudy lávy a eroze. Oblast spojení ostrovů je dnes nejvíce osídlena a zemědělsky využívána. Nejvíce se zde pěstuje cukrový "rákos" a ananas.

Mezi největší zajímavosti patří prvořadě Haleakala National Park. Dále Hana Coastal hwy vedoucí kolem návětrné strany ostrova. Silnice je lemována pobřežím a útesy střídajícími se s údolími. Je zde 51 úzkých mostů, 667 ostrých zatáček. Podél silnice je mnoho vodopádů. Některé jsou blízko k jiným se musí podniknout delší túra. U východní části ostrova se nedoporučuje koupat z důvodu častého výskytu žraloků a nebezpečných mořských proudů.

Na západní části ostrova je Iao Valley State Park v němž je Hawaii Nature Center.

Ve městečku Lahaina se nachází největší banyan tree v US. Navštívit můžete velrybářské muzeum či Sugar Cane Train

Sám jsem jejich služby nevyužil, ale ostatní na ně pějí pouze chválu. Jde o Hostel který pouze za diško nabízí každý den nějaký zájezd po ostrově. Jednou k vodopádu, podruhé do kráteru atd. Sám jsem tyto jejich výpravy potkal dvakrát v rozmezí pěti dnů. Na můj vkus to ale brali hopem :( http://www.mauihostel.com/.

Velikostí ostrova i hustotou osídlení je ostrov na druhém místě. Přesto i zde se dá velice dobře stopovat směrem k Haleakala či podél Hana Hwy.

TOPlist
Autor | Site Map | ©1996-2024 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Listopad 2002 | DoporučeníNahoru