vlasta logo vlasta logo

Dalton Hwy

English

Související odkazy jinam

V roce 1968 byla objevena ropa v oblasti North Slope of the Brooks Range na severu Aljašky. Společně s výstavbou ropovodu vznikla na 660 kilometrů dlouhá Dalton Highway jenž je jedinou pozemní komunikací vedoucí do městečka Deadhorse u Prudhoe Bay. Společně s Prudhoe Bay Oil Field výstavba trvala sedm let. Dalton Hwy začíná 132 kilometrů severozápadně od Fairbanks, druhého největšího města Aljašky. Dálnice vede skrze čtyři rozdílná přírodní pásma: od Fairbanks až k Coldfoot se rozkládá rozsáhlé zvlněné území pokryté severními lesy (boreal forest) a za Yukon River následují nekonečné pláně tundry. Pohořím Brooks Range jenž dosahuje výšky 2 816m mimochodem prochází tzv.Continental divide. Tyto hory brání ledovým severním větrům v průniku dále na jih. Ale také tvoří překážku rozšíření vegetace dále na sever. Za tímto pohořím již krajina pozvolna klesá, jde o bezlesé pásmo kde se pouze tráva udrží při životě. Těmito planinami se potulují stáda sobů, vlci,... Na celé Aljašce žije téměř 30 miliónů sobů. Po cca 250 kilometrech se dosáhne Ledového Oceánu.

Pouze počátek silnice má pevný povrch. Silnice se stále upravuje. Při cestě na sever se překročí magická řeka Yukon River. Na území Aljašky přes tuto čtvrtou největší řeku severoamerického kontinentu (3 185km) vede jediný most. Most je dlouhý jeden kilometr a spolu se silnicí se zde překlenuje řeku i ropovodní potrubí. Překvapila mě teplota tohoto toku. Přirovnal bych ji k teplotě českého rybníka v létě. Další úsek silnice s pevným povrchem je kolem Arctic Cirle.

Pro nedostatek času jsem se podíval pouze k Arctic Circle. Dále na sever, především v oblasti Brooks Range má být krajina ještě hezčí. Ale naopak se za pohořím výrazně zhorší kvalita cesty. Proto je dobré před cestou navštívit visitor centre ve Fairbanks, pozeptat se na kondici silnice a přečíst si brožurku Discover the Dalton. Oblast podél silnice je téměř neosídlená. Potraviny a benzín jsou mnohem dražší a výběr téměř žádný. Nejčastějším dopravním prostředkem užívajícím tuto cestu jsou nákladní trucky dopravující zásoby na sever.

Několik bývalých kempů, kde byli ubytování dělníci budující ropovod, slouží dnes jako provizorní kempy. Ne vždy jsou ale vybaveny pitnou vodou.

V oblasti kolem Yukon River a Arctic Circle stále žijí indiáni kmene Athabasco. Dříve nepočetné rodiny žili jako nomádi a pouze v zimním období se shromažďovali do větších skupin. Přestože v dnešní době žijí usazeným způsobem i dneska mezi jejich obživu patří především rybaření, lovení ale i sběr plodin.

Podél silnice lze spatřit staré zlatokopecké vesničky z období počátku 20. století jako např.Coldfoot či Wiseman.

Veřejně přístupná Dalton Hwy končí v Deadhorse. Chcete-li se podívat až k Ledovému oceánu musíte si zaplatit autobus kterým ujedete posledních cca 10 kilometrů k pobřeží a navštívíte ropná pole. Lístek stál v r. 2002 $30.


Autor | Site Map | ©1996-2024 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Listopad 2002 | DoporučeníNahoru