vlasta logo vlasta logo

Dikobraz

English

Související odkazy jinam

Porcupine neboli dikobraz. Jak jsem během svých dvou setkání s tímto živočichem sám zjistil, orientuje se především sluchem. Pokud jsem zachoval klid, tak si to mířil přímo ke mně. Až když jsem se ozval, tak vyplašeně pelášil opačným směrem. Pohybují se pomalu. Jsou-li napadeni, šplhají na strom. Musí-li se bránit na zemi, slouží jím k tomu ostny na ocasu. Ostny nevystřelují, ale po zabodnutí se z dikobraza uvolní. Jednotlivec může mít na 30 000 ostnů. Ostny dosahují délky až 13 centimetrů.

Indiáni po celém kontinentu z jeho ostnů vyrábějí své pestře quillem zdobené oblečení a další předměty.

Živí se především bobulemi, kůrou, listy, pupeny, květy,...Velice hladový je po soli. Když ji někde objeví, tak se jí nezdá.

Na předních tlapkách má čtyři prsty, na zadních tlapkách mu narůstá pět prstů. Jeho tlapky jsou silné. Dikobraz se řídí především čichem.


Autor | Site Map | ©1996-2024 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Listopad 2002 | DoporučeníNahoru