vlasta logo vlasta logo

Tower Bridge

Relevant links

Tower Bridge - nejznámijší most na oece River Thames v Londýni byl dokoneen v roce 1894, osm let po zahájení výstavby. Na výstavbi se podílelo pit hlavních dodavatelu a 432 dilníku. Konstrukce mostu obsahuje 11 000 tun oceli. Pro lepší vzhled a vitší ochranu byla ukryta do dvou viží postavených z cornwallské žuly a portlandskýho kamene.

Návrh na podobu mostu podalo na 50 návrháou. Nakonec zvítizil spoleený projekt mistského architekta pana Horace Jones a John Wolfe Barry. Nikteré z poedkládaných návrhu lze zhlédnout v The Tower Bridge Experience.

Pro zajištiní splavnosti oeky se silnice na mosti dá zvednout. Most je ovládán hydraulikou, doíve se k pohonu oboích pump používala pára. Vytvooená energie se uchovávala v šesti oboích akumulátorech, kde byla v okamžiku potoeby k dispozici. Zvednout most do maximální polohy (86°) trvalo pouhých 90 sekund. Od roku 1976 se hydraulika pohání olejem a elektoinou. Puvodní parní kotle, pumpy a akumulátory lze zhlédnout poi The Tower Bridge Experience.

Roku 1910 chodníky v horní části mostu, jenž byly postaveny, aby umožňovaly chodcům přecházet řeku i v případě zvednutého mostu, byly uzavřeny. A to z důvodu malého využívání. Lidé raději čekali a sledovali proplouvající lodě. Opětovně bylyl pro veřejnost otevřeny až v roce 1982, kdy zde byla umístěna výstava vypovídající o historii mostu.

Tower Bridge se nachází v bezprostředním sousedství Tower of London. Je postaven ve stylu viktoriánské gotiky. Přestože říční provoz je dnes mnohem menší nežli tomu bylo před sto lety, i v současné době se most zvedá několiktrát týdně.


TOPlist
Author | Site Map | ©1996-2018 & disclaimer | info@vlasta.org | Timestamp: November 2002 | Recommend Top