vlasta logo vlasta logo

York

Relevant links

York is the second most visiting town in England. In it's center are almost completely saved a fence walls from the Middle Ages. They saves Gregorian's houses and cottages together with the highest English cathedral - York Minister. This cathedral has more than a half of British colored glass. York was established by Romish, conquested by Vikings and renovated by Richard III.

Castle Museum - one of the best in England.

With York Visitor Card, per 80p. you can get discount for admission fee at many museums and others atractions.


Roku 1069 bylo město zpustošeno vládcem William the Conqueror. Ve středověku však opět získalo na významu a opět se z něho stalo silné středisko obchodu. V té době šlo o druhé největší a nejdůležitější město Anglie. Z tohoto období (1250-1315)také pocházejí dochované hradby městského opevnění společně se vstupními branami, které nahradily původní dřevěné opevnění.

V georgiánském období se proměnilo v politické centrum severní Anglie. V 19. století s příchodem železnice se význam města ještě více posílil.

York je druhé nejnavštěvovanější město Anglie. V jeho centru jsou téměř kompletně zachovalé hradby pocházející ze středověku. Tyto hradby chrání gregoriánské domy a středověké chalupy s největší anglickou gotickou katedrálou - York Minister. Tato katedrála vlastní přes polovinu britského středověkého barevného skla. dobytý Vikingy a zvelebený Richardem III.

Castle Museum - jedno z nejlepších v Británii. Pomocí York Visitor Card, za 80p. k dostání v turistických kancelářích, dostanete slevu při vstupu do mnoha muzeí a na další atrakce.


TOPlist
Author | Site Map | ©1996-2018 & disclaimer | info@vlasta.org | Timestamp: November 2002 | Recommend Top