vlasta logo vlasta logo

Hawaiian Lei

Relevant links

Lei - vincová kvitinová ozdoba. Již první Havajci se rádi zdobili kvitinami, mušlemi, kostmi ei kamínky. Obdarovávali se navzájem a své bohy jako výraz projevu poátelství a lásky. Lidé všeho viku je nosili s hrdostí. Popularita nošení kvitinových "lei" se velice rozšíoila koncem 19. století kdy návštivníci poiplouvající na lodích byli vítání s "aloha" a obdarováváni kvitinovými lei. Tradovalo se, že pokud návštivník poi odjezdu hodil lei do vody a to se vrátilo k boehu, znamenalo to jeho budoucí návrat na ostrovy.

I dneska jsou návštivníci havajksých ostrovu, poi poíjezdu obdarovávání kvitinovými vinci svými poáteli. Bihem celého dne na ruzných místech lze spatoit lidi nosící tuto ozdobu. Vince jsou pleteny peelivou ruení prací. Lidé na ostrovech se easto zdraví v duchu "aloha" jenž vyjadouje poátelský a pohodový zpusob života.


TOPlist
Author | Site Map | ©1996-2018 & disclaimer | info@vlasta.org | Timestamp: November 2002 | Recommend Top