vlasta logo vlasta logo

Great Salt Lake and Salt Lake Desert

Relevant links


The Great Salt Lake is irregular in shape and has an average depth of about 6 meters. The sizes of the lake is 5 180 km² The present lake has not have outlets and loses water naturally only by evaporations, which concentrates the dissolved salt carried into the lake by its streams and causes its salinity. In western part of the Great Salt Desert was several times made record of the maximal speed at vehicle Blitzen Benz in 1914 - 141.73 miles per hour Blitzen Benz. The last maximal speed was more than 622.4 miles per hour.

Velké Solné jezero má průměrnou hloubku 6 m, max. hloubka 15 m, výška hladiny 1 280 m n. m. Dnes nemá žádný odtok a tak jeho voda se pouze odpařuje. Přítoky přivádějí do jezera hodně soli. Slané (salinita 270 ‰. Velké solné jezero je zbytkem původního jezera Bonevillova (o rozloze 110 000 km2). Těžba soli. Napříč jezerem vede železnice. Má velmi členitý tvar a jeho rozloha je 5 180 km². V západní části Great Salt Desert byl v roce 1914 učiněn pokus o nejrychlejší jízdu - 141.73 míle za hodinu na automobilu Blitzen Benz. Poslední rekordní rychlost byla více jak 622.4 mil za hodinu. U jihovýchodního břehu leží Salt Lake City, které je hlavním světovým střediskem mormonské církve. Město bylo založeno v roce 1847 mormony. Prudkého rozvoje se mu dostalo po otevření dolů (1870) a napojení na železnici.

Mormoni - Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů – členové náboženské společnosti založené v USA v roce 1830 Josephem Smithem (1805 – 1844). Pod vedením jeho nástupce Brighama Younga (1809 – 1877) se mormoni před pronásledováním uchýlili v roce 1847 do pouštní oblasti Velkého solného jezera, kde vybudovali teokratickou, přísně hierarchizovanou náboženskou společnost. Vedle bible mají mormoni za základní knihu Mormon, jež popisuje osudy Izraelitů údajně přestěhovaných v předkřesťanské éře do Ameriky. Učení mormonů se opírá o vypjatou eschatologii a zvláštní (téměř henoteistické) pojetí Boží Trojice. Praktikuje zasvěcovací obřady. 1843 – 90 provozovali polygamii. Nejvíce zastoupeni v USA ve státě Utah, diasporně po různých zemích, v Čechách od roku 1929, oficiálně registrováni od roku 1990.


TOPlist
Author | Site Map | ©1996-2018 & disclaimer | info@vlasta.org | Timestamp: November 2002 | Recommend Top